O nás

O firme

Demonta, spol. s r. o. bola založená dňa 20. 11. 1991 ako nástupca
Prefmonty š.p. Bratislava stredisko Košice. Košická pobočka Prefmonty š.p.
bola charakteristická svojou špecializáciou na rôzne druhy odstrelov, ktoré
boli častokrát veľmi náročné ale vďaka kvalitnému tímu strelmajstrov a
technických vedúcich odstrelov vždy úspešne zvládnuté. Po pretransformovaní
sa na spoločnosť s ručením obmedzeným si spoločnosť ponechala svoje
atribúty kvality práce. Know-how ako aj tím pracovníkov ostal zachovaný a
spoločnosť vyvíja svoje aktivity až dodnes, čo je zárukou že spoločnosť je
v danom odbore skutočným profesionálom.

Dlhodobo Demonta spol. s r. o. zamestnáva 20 pracovníkov v trvalom
pracovnom pomere. Firma má vlastné strojné a mechanizačné vybavenie, t. j.
demolačné pásové rýpadlá, žeriavy, čelné kolesové nakladače, nákladné autá,
vrtné súpravy, kompresory, mobilné drviče a triediče, diamantovú techniku
a rôzne ručné náradia s ktorými je schopná vykonávať všetky dostupné
spôsoby demolácií. Spoločnosť sa taktiež venuje recyklačnej činnosti
dobývaniu a ťažbe kameniva v kameňolomoch. Dôraz kladený na profesionalitu
a efektívnosť vykonávaných prác sa odráža na celkových nákladoch a tým
ovplyvňuje celkovú cenu. Vďaka tomu Demonta spol. s r. o. patrí medzi
dlhodobo najlacnejšie a v danom odbore najkvalitnejšie firmy na Slovensku.