Referencie

Demolácia bývalého cukrovaru v Trebišove

Postupná demolácia budov a technologických celkov v areáli bývalého cukrovaru v TrebišoveŤažba a spracovanie vápenca v kameňolome Demjata

Vŕtacie a trhacie práce s následným drvením a triedením v kameňolome Demjata

Likvidácia spracovateľského závodu Harsco v areáli USS Košice

Postupná likvidácia technologických celkov rôznymi spôsobmi spracovateľského závodu Harsco v areáli USS Košice